Mijn levensloop is een slingerpad tussen maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke ontwikkeling. De wil bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld, blijkt net zo groot te zijn als de behoefte te ontdekken wie ik ben en wat mij beweegt. De juiste keuze is beide afzonderlijk te doen én te combineren: Geweldloze Communicatie, beeldende kunst en community art. 

Opleiding
2011-2012 Ondernemen in community art
2009-2010 Geweldloze Communicatie: Basistraining en De Verdieping
2006-2008 Hartacademie
1999-2004 Academie voor Beeldende Kunst: Monumentale Kunst
1984-1990 Culturele Antropologie
1977-1981 HBO Jeugdwelzijswerk

Internationaal
2007-2011 Wonen en werken in Spanje. Projecten in Portugal.
1999 Nicaragua: werkbezoek stedenband
1997 Peru en Bolivia: werkbezoek wijkopbouw, jongeren en vrouwen
1995 China: vrouwenconferentie Beijing
1994 Colombia en Bolivia: geven workshops
1993 Peru, Bolivia en Colombia: ontwikkelen strategieën
1992 Benin: ontwikkelingssamenwerking
1987 Peru, Ecuador, Mexico en Guatemala: schrijven over Habitat
1985 Peru: produceren diaserie
1983-1984 Peru: vrijwillig werk
 
Gebruik | © 2018 ComunicArte

Jeannette Claessen

ComunicArte is de onderneming van Jeannette Claessen. Centraal in mijn visie en motivatie staat verbinden. En kunst is daarvoor een uitstekend communicatiemiddel.

Verbinden
Centraal in mijn werk staat het zoeken naar verbinding tussen denken en voelen. Verbinden lijkt vanzelfsprekend, maar al het specialisme in onze cultuur ontneemt het zicht hierop. Een brug slaan tussen denken en gevoel helpt om weer meer een geheel te vormen; hoofd en handen, heden en verleden, eigen stukje aarde met de rest van de wereld, hard en zacht. Jij en ik. Je eigen leven verbinden met de omgeving en zo weer voelen dat ook jij verantwoordelijk bent voor wat er gebeurt. Of niet gebeurt.

Beelden
Beeldhouwen is één van mijn leerscholen. Daar komt de verbinding, de verbeelding, tot stand in het gevecht met weerbarstig materiaal. Ik druk mezelf uit door het heft letterlijk in eigen handen te nemen. Zelf vormgeven. Dat is de kracht die ik in de sloppenwijken van Zuid-Amerika vond, waar men trots doorvecht voor een menswaardig bestaan. Een kracht die mij bijblijft en die ik graag overbreng naar onze eigen samenleving.

Balans
Mijn visie en vaardigheden vindt u terug in al mijn werk. Ook hier zoek ik de balans tussen weten en ervaren, tussen denken en voelen. Met de balans tussen mijn kennis op antropologisch, agogisch en kunstzinnig terrein aan de ene kant en visie en levenservaring aan de andere kant: de basis voor een interessante wisselwerking met mensen in uiteenlopende situaties.

Internationaal
Een belangrijke motivatie haal ik uit mijn internationale ervaringen. Zo hebben bijvoorbeeld de reizen in Zuid- en Midden-Amerika én mijn sterke band met de Spaanse taal en cultuur, een nadrukkelijke invloed op mijn wereldbeeld. Recent woonde en werkte ik vier jaar in Zuid-Spanje. Los van alle rijkdom die mij dat gebracht heeft, lijkt mijn plaats toch hier te liggen; tussen löss en zeeklei in de Lage Landen. Een land waar de culturen nu uit alle windrichtingen samen komen, zodat ik ook hier thuis kan zijn in de wereld. En ik van hieruit mijn internationale ambities verder vorm zal geven.

Eén
Op alle reizen heb ik steeds de even gewone als bijzondere ervaring opgedaan, dat ieder mens in wezen dezelfde behoeften en wensen heeft. Dat delen wij met elkaar. En daar vinden wij elkaar. Grenzen zijn bedacht : een kunstmatige drempel, die de suggestie wekt dat er anderen zijn en dat die in wezen ook anders zouden zijn. Het brengt krachten naar boven die diepe sporen in ons mens zijn trekken. Het is mijn diepste drijfveer om de onderlinge banden tussen mensen uit alle culturen juist te bevestigen; in mijn contacten, in mijn activiteiten en in mijn beelden.
Het is moeilijk om zonder tegenspreken, gehoor te geven aan wat ons wordt ingegeven.

George Rouault