Acht Brabanders werken aan een glas-in-loodraam, dat hun worsteling met armoede vastlegt. Vijftien allochtone pubers maken hún geschiedenisboek over wie ze zijn. Tachtig dorpsbewoners vertellen hun levensverhaal, ieder op één boomblad van een muurvullend kunstwerk. Acht mensen die niet gewaardeerd worden. Vijftien keer een zoektocht naar identiteit tussen het land van hun ouders en het land waar zij wonen. Tachtig verhalen die dag in dag uit gespreksstof opleveren op het bankje recht tegenover het dorpshuis in de Spaanse zon.


ComunicArte werkt met kunstprojecten aan verbinding. Verbinding tussen mensen. Samenwerken aan een kunstwerk brengt mensen bij elkaar en schept een nieuwe realiteit. Dat is community art.

Echt begrijpen wat een ander zegt: dat is het doel van Geweldloze Communicatie. Samenwerken en samenleven krijgen een nieuwe dimensie als we ons hart laten spreken. En er naar luisteren.

In mijn eigen beeldende werken zoek ik naar de betekenis van het mens zijn. Mijn persoonlijke emoties zijn daarin maatgevend.
Gebruik | © 2018 ComunicArte

ComunicArte


Geweldloze Communicatie
Een gemeenschap vormen doe je door samen te leven en samen te werken. Ideeën uitwisselen of opdrachten duidelijk maken doe je door met elkaar te praten of op zijn minst schriftelijk. Zakelijke informatie eenduidig overbrengen vraagt al de nodige communicatieve vaardigheden, moeilijker wordt dat bij het communiceren over gevoelens en behoeften; dat vraagt om meer inspanning.

Met elkaar praten over dat wat je echt bezig houdt, wat jouw diepere behoeften en wensen zijn, vraagt om veel aandacht. Aandacht zowel van de spreker als van de luisteraar. Dan komt een proces op gang, waarin wij niet alleen meer te weten komen over wat de ander beweegt, maar ook over onszelf. Een proces dat ook de gemeenschap ten goede komt. Geweldloze Communicatie geeft spreker en luisteraar technieken die ons verder brengen.

Community Art
ComunicArte brengt mensen bij elkaar, luistert, praat en zoekt naar verbindingslijnen. Communicatielijnen. Daaruit groeit het beeld dat hier het beste past, en dat de deelnemers samen maken als blijvend symbool. Een raam, boek, boomblad of stoel, fotocollage, stoeptegel. Een totempaal. Het tastbare eindproduct van een intensief proces.


Atelier
In mijn atelier werk ik aan mijn eigen beelden. In beelden druk ik mijn gevoelens uit en zo probeer ik niet alleen vat te krijgen op wat mij bezighoudt, maar ook op wat het betekent om mens te zijn. Mijn beelden zijn symbolen voor wat ik in mijzelf beleef; zij maken iets zichtbaar van mijn zoektocht.

In mijn atelier geef ik ook les; zowel aan professionals als aan amateurs. Graag deel ik mijn ervaringen en inzichten met mensen die beeldend werk als uitingsvorm hebben gekozen. Daarnaast werk ik in opdracht, waarin ik wensen en ideeën van anderen verwerk in een passend beeld.
Kunst maakt duidelijk wat de essentie van het leven is.

Arthur Schopenhauer