Reisaltaartjes, koffertjes, kunstkistjes. Verschillende namen hebben ze al, de houten kistjes met handvat en sluiting, die na opening een drieluik vormen. Buitenkant en binnenkant vertellen een verhaal over dat wat de maker als kwetsbaar ervaart in het leven. En over dat wat levenskracht voor haar of hem betekent.
(on)breekbaar, zo heet het project waarin deze kunstkistjes gemaakt worden door kunstenaars en waarop u als publiek kunt reflecteren. Kunstenaars maken kistjes over kwetsbaarheid en kracht en over wat deze met elkaar te maken hebben. De kistjes worden tentoongesteld en bezoekers kunnen het kistje dat hen raakt mee naar huis nemen. Ze mogen het kistje een aantal weken in huis hebben en gaan in die tijd aan de slag met het thema kwetsbaarheid en kracht. Wat ze ervaren wordt teruggekoppeld aan de kunstenaars, die daar vervolgens weer iets mee doen en dat weer teruggeven aan de deelnemers. Zo onderzoeken alle betrokkenen wat zij in zichzelf als kwetsbaar ervaren en wat hen krahtig maakt en gaan ze daarover (in)direct in gesprek.

Kwetsbaarheid en kracht zijn twee kanten van dezelfde medaille, ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Toc verstoppen we vaak liever onze kwetsbaarheid. Het project (on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht, daagt uit om de twee meer met elkaar te verbinden.
 
Gebruik | © 2018 ComunicArte

(on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht


(on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht is een landelijk project dat opgezet is en gecoördineerd wordt door VPSG in Haarlem en ComunicArte in Eindhoven. In ons werk komen wij veel mensen tegen die te maken hebben met kwetsbaarheid. Lichamelijk, economisch, sociaal..... En wij ervaren dat erkenning van deze kwetsbaarheid, zowel individueel als maatschappelijk, de sleutel vormt voor het hervinden van de eigen kracht en wezenlijk is voor herstel.

Met ons project (on)breekbaar willen we de onlosmakelijke verbondenheid tussen kracht en kwetsbaarheid aan de orde stellen. En willen we mensen uitdagen om zich met hun eigen kracht en kwetsbaarheid te verbinden. We doen dat door middel van beeldende kunst. wer kiezen daarvoor omdat we in ons werk zien dat veel ervaringen niet zomaar verteld kunnen worden. Kunst doet een appél op de verbeelding, verbreedt horizonnen en raakt snaren die anders niet beroerd worden. Kunst laat mensen ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Kunst geeft kleur, zorgt voor sprankeling en onverwachte dingen. Kunst kan het onzegbare zegbaar maken.

In Haarlem maken we in het voorjaar van 2014 kistjes met bezoekers, vrijwilligers en begeleiders van Stem in de Stad, een centrum voor kwetsbare mensen.
In Eindhoven werken we in de wijk Doornakkers aan de voorbereiding van een wijkgericht project.

 
Er zou weinig van mij overblijven, als ik alles terug moest geven wat ik aan anderen te danken heb.

Johann Wolfgang von Goethe